Zouqaq

Zouqaq var ett projekt som genomfördes i två delar under 2016, en del i Sverige och en i Gaza.

Zouqaq Sverige, i denna del av projektet genomfördes flera workshops i Botkyrka, Göteborg och Karlstad. De leddes av den afghanska teateraktivisten Monirah Hashemi och den palestinske rapartisten Khaled Harara. I workshoparna fick ungdomarna med hjälp av konstnärliga uttryck formulera sina historier och drömmar. Med detta som utgångspunkt har de sedan tillsammans omarbetat dessa berättelser till texter att framföras till hiphopbeats.

Zouqaq Gaza, i denna del av projektet deltog ungdomar mellan 16-25 på plats i Gaza. Det var workshops varje vecka där de fick lära sig grundläggande musikteori och musikproduktion med kunniga lokala lärare, deltagarna försågs också med varsin studioutrustning. Det går att se denna dokumentär kring projektet och musikvideon som gjordes om man vill veta mer.