Vem bestämmer över kultur på landsbygden

Konferensen som vi höll i Säffle och Åmål i våras finns nu på UR-play att lyssna på:

Rurala perspektiv mot den urbana maktordningen!

Anna Olofsson Frestadius, ruralutvecklare, berättar om det pågående paradigmskiftet i samhället där gamla strukturer faller och ersätts, långt ifrån stadens ohållbara levnadssätt. Föreläsningen följs av ett panelsamtal. Inspelat i Kulturmagasinet i Åmål den 23 maj 2018.
Se här>>

Obalans mellan stad och land

I Sverige råder obalans mellan land och stad. Det gäller både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur. Och det gäller både offentliga satsningar från kommunal till europeisk nivå och utbudet av utbildning och verksamheter. Josefin Heed, verksamhetsutvecklare, delar med sig av resultaten från rapporten Balansrapport #1 – Kultur i hela landet. Inspelat i Kulturmagasinet i Åmål den 23 maj 2018.
Se här>>

Att skriva i motstånd mot den urbana normen

Anders Duus har varit en av landets mest spelade dramatiker i över tio år. Han har skrivit runt 40 pjäser, varav de flesta har satts upp utanför de största städerna. Åmålsrötterna finns närvarande i allt han gör. Han utmanar envist gamla uppfattningar om vilken sorts erfarenheter som förtjänar att visas på en teaterscen. Föreläsningen följs av ett panelsamtal. Inspelat i Kulturmagasinet i Åmål den 23 maj 2018.
Se här>>

Mötet mellan landsorten och samtidskonsten

Jörgen Svensson är konstnär och museichef för Dalslands konstmuseum. De erfarenheter uppväxten i den lilla bruksorten Skoghall skapade finns som bakomliggande scenografi i det mesta som Jörgen Svensson antagit. Här berättar han om att arbeta med samtidskonstprojekt på glesbygden. Föreläsningen följs av ett panelsamtal. Inspelat i Medborgarhuset i Säffle den 24 maj 2018.
Se här>>