Vem är dom och vem är jag

– Inbjudan till Interkulturell workshop

Unknown Riksteatern Värmland tillsammans med Studieförbundet Bilda hälsar välkommen till en workshop 13 – 14 december i Karlstad. Workshopen kommer att ledas av Monirah Hashemi, dramatiker och regissör från Afghanistan idag bosatt i Sverige, och Anna Zastrow, teaterpedagog och regissör från USA och Sverige med lång erfarenhet av teaterkonst för social hållbarhet i olika kulturella miljöer.
I denna tvådagars introduktions-workshop kommer vi att utforska kreativa arbetssätt för att med hjälp av teater upptäcka och uttrycka olika kultur- och samhällsfrågor. Dessa metoder kan tillämpas i arbetet i det egna lokala samhället och/eller mellan olika kulturer inom krisområden runt om i världen. Vi kommer i första hand att fokusera på teatertekniker och kreativa metoder för att arbeta tillsammans med flyktingar och invandrare i Sverige. Möjliga frågor vi undersöker inkluderar: vad som för invandrargrupper gör livet i ett nytt land komplicerat och ogripbart, hur samhället påverkas av invandringen, samt vad som binder oss samman som människor oavsett kultur och ursprung. Teater är ett användbart verktyg för att främja samhällsdialog och interaktion, och kan vara en bro mellan olika kulturer. Workshopen vill ge en förståelse för de komplexa frågor som flyktingar brottas med och hur man kan arbeta effektivt tillsammans med invandrare med de specifika erfarenheter som de har med sig och de nya utmaningar de står inför.
Deltagarna kommer att lära sig användbara kreativa övningar, inklusive icke-verbala tekniker, som kan ge möjligheter till att bearbeta traumatiska upplevelser, utforska identitet, bygga självkänsla och självuttryck, skapar anslutning och tillhörighet, utveckla kommunikation och ledarskap, och främja problemlösning och kreativ anpassningsförmåga.

Inbjudan som pdf – Vem är Dom

Fakta:
Tid: 13 december kl 11:00 till 14 december kl 14:00
Plats: Karlstad (Vidare information senare)
Pris: Medlemmar i Riksteatern och anslutna till studieförbundet Bilda gratis övriga 300 kr
Max antal: 20 personer
Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/1xH4uE3SAfP_T90GSjcpJf–p5yxizqzdgri4IeaiW8E/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Välkommen!