Värmland skriver

Vi vill uppmuntra och inspirera fler att skriva samt utveckla den redan starka berättartradition som finns i Värmland. Värmland skriver har i två år drivits på initiativ av Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet, men kommer under 2018 gå över i Riksteatern Värmlands regi.

Att kunna läsa och skriva är viktigt för att kunna delta i samhället, både för de med svenska som modersmål och nysvenska.

NOVELLTÄVLING OCH BOK

För tredje året i rad kommer en novelltävling att anordnas och vinsten är att bli publicerad i bok nummer tre av Låt oss berätta – Noveller från Värmland. Boken ges ut av Votum förlag och kommer lanseras i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg 28 september-1 oktober.

Tema: Någon koppling till Värmland. 10 000-20 000 tecken.
Använd gärna typsnitt Times New Roman eller liknande, storlek 12 och 1,5 radavstånd.

Skicka in din novell senast 30 april till E-post

eller adress:
Värmland skriver novelltävling
Riksteatern Värmland
Lagergrens gata 2
652 14 Karlstad

Alla bidrag läses anonymt (men skriv namn och kontaktuppgifter).
I juryn sitter: Louise Alvarsson, projektledare, redaktör och skrivpedagog, Jessica Eriksson, redaktör, doktor i nordiska språk och dekan på lärarutbildningen vid Karlstads universitet, Stefan Holm, före detta höjdhoppare och läsambassadör och Mari Hermansson, vd och förläggare Votum förlag.

Ladda gärna ner flyers och affischer och sprid budskapet!

Bokmässa och bokfestival

Vi kommer att vara med i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg 27–30 september samt på bokfestivalen i Värmland i november.

Vi välkomnar alla intresserade aktörer att delta genom att själva arrangera aktiviteter – och vi är öppna för samarbeten.

Kontakt
Louise Alvarsson, projektledare, 073-052 02 59
E-post