Utvärdering Kultur på landsbygd

Boel Henckel har utvärderat projektet Kultur på Landsbygd med hjälp av intervjuer i enkätform och personliga intervjuer. Nedan kan du ladda ned hela utvärderingen för KpL 1 samt KpL 2.

Hämta hela utvärderingen KpL 1 :utvärdering

Hämta hela utvärderingen KpL 2: utvärdering