Utbud vuxna

Är ni intresserade av att arrangera scenkonst? På vår årliga utbudsdag i Västerås kan man se ett brett urval av vad fria teatergrupper kan erbjuda. Mer info om kommande och årets program kan man se på denna webbsida: utbudsdag.se

Scenkonstportalen är den plats där alla professionella grupper presenterar sin repertoar. scenkonstportalen.se

Småplatser och landsbygdsscener. Se Kultur på Landsbygd.