Riksteatern Värmlands styrelse

Riksteatern Värmland ska under 2018 – 2020:

•    bidra till regionens utveckling, kulturprofil och attraktionskraft genom ett arbetssätt präglat av öppenhet, dialog och samverkan

•    delta i arbetet med att genomföra och utveckla Värmlands kulturplan 2017-2020

•    medverka till att mångfald och delaktighet präglar det värmländska kulturlivet

•    bidra till att scenkonsten når nya publikgrupper, med särskilt fokus på barn och unga

•    utveckla sina nationella och internationella kontakter och samarbeten

•    tillsammans med Region Värmland medverka till att arbetet med kultur i skolan utvecklas

•    stimulera verksamhet och utveckling inom lokala teaterföreningar och andra scenkonstarrangörer

 

Riksteatern Värmlands styrelse

LEDAMÖTER

Angelica Rage

Ordförande
Angelica har ett stort teater och kulturintresse, som hon nu manifesterar i att axla ordförandeposten ho oss i Riksteatern Värmland. Hon har också en bakgrund både som kommunalråd i Forshaga kommun och Regionråd i Region Värmland. Riksteatern Värmland gläder sig åt att ha en erfaren och kunnig nätverksbyggare i vår ledning.

Kontakta Angelica
Mobil: 070-661 24 04
Epost: Ordförande

 

images

Anita Olastuen

Kassör
Anita är förutom kassör i Riksteatern Värmland också kassör i Hammarös teaterförening. Hon har en gedigen ekonombakgrund och hennes kunskaper har kommit väl till pass när föreningen nu har momsregistrerat sig.

 

Kontakta Anita 
Telefon: 054-52 42 70
Mobil: 070-226 13 60

 

Hans Nordström

Vice ordförande
Hans har sin bakgrund inom den fria scenkonsten som cirkusartist. Driver den fria gruppen Duo Danzeros och tillför, genom sin bakgrund, styrelsen kompetenser kring hur vår rörelse framåt ska kunna stödja det fria scenkonstlivet i länet.

Kontakta Hans
Mobil: 070-290 39 80
E-post: Vice ordförande


ÖVRIGA LEDAMÖTER och ersättare
Krister Lönn
Margot Wiksten
Ulla Lundahl
Rolf Pettersson
Birgitta Nordling Olsson
Britt Davidsson
Maria Emanuelsson