25 Aug

Eddan

Eddan bygger på en samling nordiska kväden och verser, som huvudsakligen anses vara tillkomna i Norge och på Island under åren 800-1000. Det är mytologiska berättelser burna av ett fantastiskt språk, äventyr med gudar, jättar, dvärgar och andra varelser. Det är mustiga sagor om skapelse och undergång, där humorn och visheten går hand i hand.

Den poetiska Eddan, i Jon Fosses version, är ett spännande, poetisk och sällsamt verk, som skapat för Västanås Teaters spelstil, där musiken och dansen är en organisk och integrerad del av berättandet.

Mer info:
http://www.vastanateater.se/event/eddan/

Datum: 2019-08-25

Tid: 16:00

Plats: Rottneros, Berättarladan Rottneros

Biljettinfo:

Bussresa till Berättarladan i Rottneros. För mer information och bokning, kontakta Birgitta Wannebo, 070-640 79 77.