Verksamhetsledare Riksteatern Värmland

Riksteatern Värmland är en regional ideell förening inom Riksteaterorganisationen samt ett samverkansorgan för länets ideella scenkonstarrangörer som även stöttar utveckling av nya arrangörsföreningar på uppdrag av Region Värmland

Vad innebär tjänsten?

Som verksamhetsledare för Riksteatern Värmland är du en del av att utveckla Värmlands kulturliv. Arbetet ska bidra till att scenkonsten når nya publikgrupper, med särskilt fokus på barn och unga. Du arbetar på uppdrag av styrelsen i Riksteatern Värmland och ditt arbete är i stor utsträckning självständigt. Samtidigt är du en del av den nationella folkrörelsen Riksteatern. Ditt arbete utgår ifrån styrelsens verksamhetsplan, det regionala uppdraget samt Riksteaterns kongressbeslut.I arbetet har du många kontaktytor såväl inom regionen som nationellt och internationellt.I tjänsten ingår ansvar som arbetsledare.

Läs mer om tjänsten här