Om Riksteatern

OM OSS

Möjligheternas scen

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

 En levande folkrörelse i hela Sverige

Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer. Riksteatern regionalt är ett viktigt samverkansorgan i varje län för föreningarna/organisationerna.

Riksteaterföreningarna arrangerar många olika typer av scenkonst på sina orter, både Riksteaterns egna turnéer och från andra teater-, musik- och dansproducenter. Det mesta av arrangörsarbetet är i ideellt och utförs på fritiden. Tillsammans lägger aktiva medlemmarna ner ungefär 280 000 timmar per år i sitt ideella engagemang.
Riksteatern når genom allt man arrangerar, förmedlar och producerar cirka en miljoner människor varje år. På kongressen vart fjärde år fattar medlemmarna övergripande beslut om hur teatern och folkrörelsen ska drivas och utvecklas framåt.

Sätter tankar och känslor i rörelse
Riksteatern har som vision scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Under året erbjuds arrangörer en repertoar om ca 70 produktioner riktade till en mängd olika målgrupper. Riksteatern har även en omfattande internationell verksamhet, till exempel ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland och kontinuerliga utbyten med bland annat Balkan och Turkiet. En annan viktig del ärRiksteaterns Tyst teater som sedan 1977 har spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna. Cullbergbaletten är också en del av Riksteatern, liksom dotterbolaget Södra teatern AB. Magnus Aspegren är vd, teaterchef är Måns Lagerlöf och Mia Larsson är danschef.

Läs mer på Riksteatern.se. Här hittar du också information om aktuella föreställningar på turné, som kanske arrangeras av en teaterförening i din närhet. Här kan du läsa mer om medlemskap i en Riksteaterförening och vad det finns för fördelar: riksteatern.se/bli-medlem