Om oss

Riksteatern Värmland är en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och arrangörsföreningarna i länet och en del av Riksteatern.

Riksteatern Värmland är Riksteaterföreningarnas serviceorgan och svarar för utbildning av styrelser, turnéläggningar, information till media och allmänheten m.m.

Riksteatern Värmland håller kontinuerligt kontakt med teatergrupper både i länet och i landet i stort.

Riksteatern Värmland svarar även för turnéläggning av skolteater och teater för barnomsorgen.

Riksteatern Värmland får stöd från Kulturrådet

Kansli och kontakt