Kultur på landsbygd

Kultur på Landsbygd är en del av Riksteatern Värmland och ett samarbete med SAMSAM (Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar). Tillsammans vill vi stödja ideella arrangörer till att hålla små scener i hela Värmland levande. Vi välkomnar föreningar att göra arrangemang med vårt stöd. Dels med hjälp av arrangörsstöd, men så klart också med hjälp och goda råd.

Bli en del av Kultur på Landsbygd

Är din förening sugen på att arrangera en föreställning i er lokal eller är ni redan erfarna arrangörer, här kan du läsa om vad som är aktuellt , vår meny med subventionerade föreställningar. Länk>>Aktuellt KpL
Här är också mer information om vårt småplatsstöd.

Kontakta Gunilla Fält direkt, för att till exempel komma med på mejllista: Gunilla Fält 070-348 13 21, gunilla@riksteaternvarmland.se

Projektet Kultur på Landsbygd

Kultur lockar människor med olika bakgrund och etnicitet och bidrar till att folk stimuleras till att besöka mötesplatserna, samlingslokalerna på landsbygden. Det i sin tur, stärker den demokratiska utvecklingen samtidigt som det skapas attraktiva boende- och livsmiljöer och arenor för det professionella kulturlivet. Det är de ideella föreningsmedlemmarna som möjliggör att god scenkonst blir tillgänglig för hela länets befolkning. Detta med relativt begränsat stöd, något som många är tämligen omedvetna om. De som arbetar ideellt arbetar hårt för kulturen men också för sin förening, sin hembygd och dess utveckling. I projektet Kultur på Landsbygd är mötet lika viktigt som kulturen, därför är kaffepausen såklart det viktigaste av allt.

 

Utbildning

I utvärderingen av första delprojektet framkom att föreningarna ville ha mer utbildning i arrangörskap. Vi erbjuder därför utbildningar med fokus på vissa specifika områden enligt föreningarnas önskemål. Utbildningarna sker inom projektet och vänder sig till lokala teaterföreningar, studieförbund och samlingslokalföreningar och äger rum i olika delar av Värmland. Genom att anmäla din mejladress kan du få reda på aktuella kurser i Värmland.

Samverkan

Att med kulturen som redskap skapa hållbara attraktiva mötesplatser på landsbygden krävs mer än att bara samordna och subventionera föreställningar. Det krävs också att föreningarna utvecklar samarbetet och stärker sin arrangörskompetens och självförtroende.  Idag finns det föreningar som är mycket duktiga, och vi vet att det finns andra föreningar som kan bli lika bra eller ännu bättre!

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Våra Gårdar, teater-, bygdegårds- och Folkets Hus-föreningarna samt studieförbunden NBV, ABF och SV i Värmland med Riksteatern Värmland som projektägare.  Huvudfinansiärer är Region Värmland.

foto: nwt

Utvärdering

Vill du läsa om vårt projekt och ta del av röster från andra arrangörsföreningar. Här kan du ta del av Boel Henckels utvärderingar. Följ länk>>

Projektledare

Gunilla Fält är projektledare för Kultur på landsbygd. Gunilla har förflutet som producent för Kunskapsteatern och flera uppsättningar för Värmlandsteaterns räkning. Senaste åren har hon jobbat som kommunikatör inom projektet Energiutmaningen och haft eget företag. Uppväxten på landsbygden och ett långvarigt engagemang inom nykterhetsrörelsen och ideell teater tror hon gagnar sin uppgift som projektledare. – Roligast är alla kontakter med alla ideella krafter, som ser till att människor får möjlighet att mötas över en god bit kultur på vår vackra landsbygd. Gunilla spelar också gärna teater själv på fritiden.