Om Kultur på landsbygd

Om Kultur på landsbygd

Huvudmålet med projektet är att med kulturen som redskap skapa hållbara attraktiva mötesplatser på landsbygden. Detta ska ske genom ökad samverkan mellan föreningar och organisationer, ökad kompetens inom arrangörskap, samordning av scenkonstprogram och turnéläggning. Visionen är att projektet så småningom övergår i fast verksamhet.

Aktuellt i Kultur på landsbygd, klicka här>>

Kultur på Landsbygd är en del av Riksteatern Värmland och ett samarbete med SAMSAM (Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar). Tillsammans vill vi stödja ideella arrangörer till att hålla små scener i hela Värmland levande. Vi välkomnar föreningar att göra arrangemang med vårt stöd. Dels med hjälp av arrangörsstöd, men så klart också med hjälp och goda råd. Läs mer om projektet nedan.

Är din förening sugen på att arrangera en föreställning i er lokal eller är ni redan erfarna arrangörer, här är länk till utbud hösten 2017 klar
här är också mer information om vårt småplatsstöd

Kontakta Gunilla Fält direkt, för att till exempel komma med på mejllista: Gunilla Fält 070-348 13 2, gunilla@riksteaternvarmland.se

Utvärdering
Vill du läsa om vårt projekt och ta del av röster från andra arrangörsföreningar. Här kan du ta del av Boel Henckels utvärdering: Länk till utvärdering KpL 2.
Utvärderingen utgår ifrån den utvärdering som stod klar 2011. Länk till Utvärderingen .

Formulär att fylla i för arrangörer: Arrangemangsinfo

 

Projektet Kultur på Landsbygd
Kultur attraherar människor med olika bakgrund och etnicitet och bidrar till att folk stimuleras till att besöka mötesplatserna, samlingslokalerna på landsbygden. Det i sin tur, stärker den demokratiska utvecklingen samtidigt som det skapas attraktiva boende- och livsmiljöer och arenor för det professionella kulturlivet. Det är de ideella föreningsmedlemmarna som möjliggör att god scenkonst blir tillgänglig för hela länets befolkning. Detta med relativt begränsat stöd, något som många är tämligen omedvetna om. De som arbetar ideellt arbetar hårt för kulturen men också för sin förening, sin hembygd och dess utveckling.

Utbildning
I utvärderingen av KpL 1 framkom att föreningarna ville ha mer utbildning i arrangörskap. Vi kommer därför att erbjuda utbildningar med fokus på vissa specifika områden enligt föreningarnas önskemål. Utbildningarna sker inom projektet och vänder sig till lokala teaterföreningar, studieförbund och samlingslokalföreningar.

Samverkan
Att med kulturen som redskap skapa hållbara attraktiva mötesplatser på landsbygden krävs mer än att bara samordna och subventionera föreställningar. Det krävs också att föreningarna utvecklar samarbetet och stärker sin arrangörskompetens. Det är också ett krav från huvudfinansiärerna.  Idag finns det föreningar som är mycket duktiga, men vi vet att det finns andra föreningar som kan bli lika bra eller ännu bättre!

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Våra Gårdar, teater-, bygdegårds- och Folkets Hus-föreningarna samt studieförbunden NBV, ABF och SV i Värmland med Riksteatern Värmland som projektägare.  Huvudfinansiärer är Riksteatern och Region Värmland.

Projektledare

Gunilla Fält är projektledare för Kultur på landsbygd. Gunilla har förflutet som producent för Kunskapsteatern och flera uppsättningar för Värmlandsteaterns räkning. Senaste åren har hon jobbat som kommunikatör inom projektet Energiutmaningen och haft eget företag. Uppväxten på landsbygden och ett långvarigt engagemang inom nykterhetsrörelsen tror hon gagnar sin uppgift som projektledare. -Jag ser fram emot goda kontakter med alla ideella krafter, som ser till att människor får möjlighet att mötas över en god bit kultur på vår vackra landsbygd.