Little History

Tillsammans med Filipstad-,Hagfors- och Torsby kommun så startar Riksteatern Värmland litteratur- och biblioteksprojektet Little History.

Little History är ett integrationsprojekt med syfte att arbeta med utbyte istället för välgörenhet. Värmlands tidigare fristadsförfattare Asad Buda är projektledare och projektet genomförs i de tre deltagande kommunernas bibliotek med start december 2017 och kommer genomföras under 2018.

Kort sammanfattning av projektet:

Vi vill med projektet stödja invandrare i deras läsande av böcker och i sitt eget berättande. Ta tillvara på och samla in deras berättelser från tiden innan de tvingats fly. I de olika biblioteken kommer det att vara ett rum eller en sektion där böcker och berättelser kommer ställas ut. Ambitionen är att även dessa platser ska fungera som interkulturella mötesplatser utifrån gemensamma intressen för språk narrativ och litteratur.

Intervju med projektledaren Asad Buda och Tina Bergenbrink kulturchef i Hagfors i P4 Värmland, lyssna här 

Projektet har stöd av Kulturrådet, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland.

För mer information eller frågor kontakta:

Leif Persson verksamhetsledare