Kultur crew

Kultur crew är ett pilotprojekt i samarbete mellan Riksteatern Värmland och Region Värmland om ungas arrangörskap och inflytande. Projektet kommer starta 2018 med några kommuner i länet.

Med inspiration av en modell från Norge så tog Teater Centrum i Danmark fram konceptet Kultur crew. Enligt den danska modellen består ett Kultur crew av 5-8 elever i åldrarna 10-15 år. De får utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik.

Syftet med projektet är att ge de unga kompetens, ansvar och ägarskap, som fungerar utvecklande och ger inflytande och kunskap inom både arrangörskap och kulturområdet. Målet är att fler unga i kommunen ska ta del av kultur och att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser för unga inom kommunen.