KRP kultur – Kultur på lika villkor

Vad

Krp Kultur är ett samarbete mellan Folkbildarna Värmland, Carlstad United och Riksteatern Värmland. Projektet är ett av 27 projekt inom Kulturrådssatsningen Kreativa platser. Medel till dessa projekt kommer ur en regeringssatsning som heter Äga Rum. Här under finns en pdf om du är intresserad av att läsa hela projektbeskrivningen.

Hur

Vi kommer att använda oss av konstnärliga processer för att utveckla nya metoder och mötesplatser och verksamheten kommer att röra sig i gränslandet mellan konst och demokratiutveckling. Kronoparken är en spännande plats för detta där miljonprogramsområde möter universitet och villaområden möter studentkorridorer.

Varför

På Kronoparken finns i dag få mötesplatser för kultur, de boende måste i stor utsträckning ta sig till andra platser för att uppleva och delta i kulturlivet. Vi vill ändra på detta genom att lyfta, synliggöra och stötta den kultur som redan finns och gror i området och genom möten mellan boende och professionella kulturskapare uppstår något nytt.

Läs mer här