KÄRAHÄR

Är ett samverkansprojekt i Kristinehamn tillsammans med aktörerna Riksteatern Värmland, Kristinehamns Konstmuseum, NBV Värmland och IOGT-NTO Kvinnor tillsammans 17C6706.

Ett konst- och kulturprojekt som avser att skapa kreativa mötesplatser för människor med olika bakgrund. Målet är att sammanföra deltagarna med sina erfarenheter, yrken, intressen och respektive kulturer med konstnärer, poeter, odlare och andra aktiva inom kultur och fritid. Det här kommer ske genom en rad olika workshops som kommer genomföras regelbundet under tre år framöver. Genom de olika aktiviteterna vill vi skapa olika verksamheter som deltagarna driver, testar, förädlar och utvecklar under projektets gång med syftet att deltagarna får nya kunskaper inom olika kulturella verksamhetsområden samtidigt som deltagarna bygger nätverk lokalt, regionalt och nationellt.
Med nya kunskaper, nystartade verksamheter och större nätverk vill KÄRAHÄR ge deltagarna möjlighet att driva egna verksamheter efter projektets slut.

Se Youtubenfilm om projektet här

Håll er uppdaterade på projektets Facebook och Instagram

Projektet stöds av Kulturrådet för kulturverksamhet inom ramen för kreativa platser.