Facebookkurs

Marknadsföring via Facebook!

Kulturen i såväl städer som glesbygd och landsbygd är i högsta grad levande och det är mycket tack vare de ideella föreningarna. Här får ni tillfälle att lära er hur ni arbetar bäst med Facebook-sidan och lägger dit bilder och länkar. Dessutom hur man får dem att sprida sig och göra nytta. Kursledare är Henrik Broman, till vardagswebbansvarig på Riksteatern. Henrik höll en liknande kurs förra året genom KpL, som var mycket uppskattad.

Inbjudan är till dig som är föreningsmedlem i Riksteaterförening, Bygdegårdsförening, IOGT-NTO-förening, Folkets Hus och Park-förening m.fl. Riksteatern Värmland med Kultur på Landsbygd och SV bjuder in till kursen som är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Välkomna!