Arrangörsstöd barn och unga

Vi har under 2017 skapat ett arrangörsstöd till länets arrangör av scenkonst för barn och unga på en totalsumma av 60 000 kr.
Detta kommer att erbjudas er enligt principen 1 000 kr/ godkänd föreställning så långt medlen räcker.

Ansökan om arrangörsstöd för barn och unga

Tack för att du arrangerar föreställningar för barn och unga. Vi kommer snarast att meddela dig om din ansökan.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.