Arrangörsinformation

Arrangemangsinfo

Ansökan om arrangörsstöd
  • Gärna ett studieförbund. Bl.a. med tanke på STIM-rapportering.
  • Här fyller du i vad som ska stå på affischen. Pris inkl. fika? Förköpsställe mm.
  • Dit affischerna kan skickas
  • För utbetalning av bidrag. Rapportera ert arrangemang så snart det är klart: publikantal (inkl. medhjälpare) Hur många därav som var kvinnor, män och ungdomar under 18.
  • Artisten skickar en faktura till er och ni får bidrag från Kultur på Landsbygd enl. överenskommelse.