Arrangörsinformation

Arrangemangsinfo

Ansökan om arrangörsstöd
  • Gärna ett studieförbund. Bl.a. med tanke på STIM-rapportering.
  • Här fyller du i vad som ska stå på affischen. Pris inkl. fika? Förköpsställe mm.
  • Dit affischerna kan skickas
  • För utbetalning av bidrag. Rapportera ert arrangemang så snart det är klart: publikantal (inkl. medhjälpare) Hur många därav som var kvinnor, män och ungdomar under 18.
  • Artisten skickar en faktura till er och ni får bidrag från Kultur på Landsbygd enl. överenskommelse.
    Dina uppgifter kommer endast att användas som kontaktuppgift och ej lämnas vidare till annan part.